Site Overlay

Kontakt

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Prešov, odd. Sro, vl.č.33932/P

Sídlo firmy:

Abau Estate, s.r.o.              IČO: 50656732
Mlynčeky 97                       DIČ: 2120418036
059 76, Mlynčeky               IČ  DPH: SK2120418036

Kancelária:

Ul. Baštová 6
060 01  Kežmarok

Konateľ:  Adrián Ploščica
Email: abau@abaudomy.sk
Mobil: 0918 408 169